Artykuły - symulacyjne ćwiczenia strategiczne

Bardzo prosimy absolwentów naszych treningów i symulacji strategicznych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie materiałów po kursie Gry Symulacyjne.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, iż poniższa lista zawiera lektury wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Szkolenie Umiejętności Zespołowych w Nowoczesnej Firmie, Jan Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Elwik
 • Miernictwo elektroniczne
 • Przewodnik magazyniera
 • Elementy i układy optoelektroniczne /prot.nr2-zamiany/
 • Symulacje logistyczne – podstawy praktyczne
 • Psychologia zainteresowań
 • Za co płaci członek spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Konstytucja Produkcyjna
 • Poradnik dyżurnego ruchu
 • Praktyka sterowania
 • Informatyka
 • Elektrotechnika dla mechaników
 • Finanse przedsiębiorstw transportowych
 • Technologia tworzyw sztucznych.
 • Zagospodarowanie popiołów dla renowacji środowiska naturalnego
 • Nasz dom
 • Praktyka pola elektromagnetycznego
 • Instalowanie i wyposażenie radiostacji amatorskich
 • Pomiary cieplne i energetyczne
 • Ekonomiczne Podstawy kształtowania środowiska
 • Bądź uprzejmy na codzień i od święta
 • Książka kucharska
 • Pierwsza pomoc
 • Podstawy grafiki w językach Basic i Turbo Pascal
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy skrypt dla słuchaczy ,szkolenie kurs
 • Fizyka 2
 • Quattro. Pro. Leksykon użytkownika
 • Colins Business English Dictionary
 • Prywatyzacja.Klucz do lepszego zarządzania
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych. Wyd.V
 • Badanie maszyn elektrycznych w przemyśleWyd.III. 514str.,24cm.
 • Energetyka jądrowa a społeczeństwo 271 str., 20 cm
 • Chromatografia gazowa 199str 24cm
 • Technika tyrystorowa Wyd.III 367 str., 24 cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie Wyd. XII 586 str. 20 cm
 • Fundamenty języka C++ 662 str., 24 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.II Wyd.I 375 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowePrzepisy prawne i objaśnienia dla państwowych i prywatnych zakładów pracy... 108 str., 20 cm
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wyd I 225s 20cm
 • Testowanie i diagnostyka systemów mikrokomputerowych 194 str., 24 cm
 • Zarządzanie strategiczne Geneza i rozwój180s 24cm ] 180s 24cm
 • Elementy,urządzenia i układy automatyki Wyd 3 386s 24cm
 • 3D Studio w.4.0 + CD 584 str,24 cm
 • Metrologia elektryczna Wyd.V 471 str,24 cm
 • Word 6 dla Windows dla opornych w.polska 365 str,24 cm
 • Historia powszechna 1945-1996 dla szkół średnich, maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie 255 str, 21 cm
 • Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki Wyd.VI 358 str, 24 cm
 • Programujemy w Java t.2 438 str, 20 cm
 • Międzynarodowe stosunki finansowe 337 str, 21 cm
 • Strategie rozwoju firmy 336 str, 20 cm
 • Handel zagraniczny Organizacja i technika
 • Piąta dyscyplina 389 str, 24 cm
 • Systemy radiokomunikacji ruchomej 375 str, 24 cm
 • Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola Wyd. VII
 • Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali. Technologie
 • Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków 450s 20cm
 • Elektronika 5 Wyd.III Podręcznik dla technikum 474 str., 24 cm
 • Elektrotechnika - Podstawy i instalacje elektryczne 465 str, 24 cm
 • ABC komputera 2001 - ćwiczenia 187 str, 24 cm
 • Ekonomia
 • Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

  25.06.2016. 00:05