Biblioteczka - symulacje menedżerskie

Gorąco prosimy klientów realizowanych u nas treningów i symulacji menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie poniższych książek w uzupełnieniu do treningu Korporacyjne Symulacje Szkoleniowe W Produkcji.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że poniższa baza zawiera opracowania wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza pisanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Budowanie Zachowań Biznesowych w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Anna Balzak
 • Zaplecze techniczne transportu.
 • Leksykon magazyniera
 • Rola i zadania lekarza Przemysłowego
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Relacje człowiek wypadek a profilaktyka wypadków przy pracy
 • Systemy. Pzegląd techniki systemow. Ogólne zasady projektowania. 611s 20cm
 • Pole i moment w silnikach elektrycznych małej mocy
 • Techniki organizatorskie./prot.nr 65- zamiany/ 336s 23cm
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko-polski
 • Laboratorium napędu elektrycznego
 • Słownik wyrazów obcych
 • Rocznik polityczny i gospodarczy 1978
 • Sprzęgła mechaniczne
 • Tablice stali zwykłej jakości
 • Projektowanie instalacji cieplnej wody użytkowej.
 • Gospodarka cieplna w ogrzewnictwie
 • Automatyzacja eksploatowanych obrabiarek
 • Instalowanie i wyposażenie radiostacji amatorskich
 • Metodyka pomiarów akustycznych.
 • Ekonomiczne Pzegląd kształtowania środowiska
 • Rzeki kuli ziemskiej
 • Kodeks drogowy w pytaniach i odpowiedziach
 • Metalowe elementy sprężyste
 • Matemtyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techn.
 • Encyklopedia języka C dla IBM PC t.I
 • OR CAD SDT/PCB
 • Mikrokomputery.Biblioteki ANSI C.
 • Diagnostyka techniczna wytwórczych urządzeń energetycznych w elektrowniach
 • Praktyczne zarządanie kapitałami firmy
 • Komputery osobiste.
 • Nieliniowe elektroniczne układy analogowe.Wyd. I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.
 • Energetyka a ochrona środowiska 448str,20cm
 • Podstawy biochemii 352s,24cm
 • Przewodnik-studiowania-ćwiczenia Ekonomia
 • Przemysłowa energia odpadowa Zasady wykorzystania Urządzenia 525 str., 24 cm
 • Bazy danych 163 str., 24 cm
 • Instalacje przemysłowe Wyd.IX Podręcznik dla technikum 414 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Filozofia Najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofi dla niefilozofów 528s 18cm
 • Atari-Logo komputerowe przykłady 287 str., 24 cm
 • Układy wtryskowe benzyny - sprawdzanie iregulacja 271 str., 20 cm
 • Twój pierwszy komputer 350 str., 23 cm
 • Access 2.0 PL krótki kurs
 • Roztwory Wykłady z chemii fizycznej 333
 • Zarządzanie Teoria Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • dBase 5 for Windows 349 str,20 cm
 • Podręczny słownik komputerowy angielsko-polski 224 str, 20 cm
 • Fizyka w przykładach i zadaniach dla maturzystów i nie tylko... 210 str, 23 cm
 • Trwałość konstrukcji betonowych 88 str, 24 cm
 • Windows 95 PL 172 str, 24 cm
 • Plan kont z komentarzem 572 str, 20 cm
 • Systemy telekomunikacyjne t.1 463 str, 24 cm
 • Części maszyn Wyd.V 418 str. 24 cm
 • Podręcznik samodzielnej nauki księgowania 503 str, 20 cm
 • Słownik języka polskiego A-K 1033 str, 24 cm
 • Elementy prawa europejskiego 417 str, 24 cm
 • Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy 689 str, 24 cm
 • Probalistyka. Rachunek prawdopodobieństwa.Statystyka matematyczna.Procesy stochastyczne 470s 25cm
 • Leksykon uniwersalny T.1 ponad 122000 haseł z anagramami 1096 str, 32 cm
 • Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach 516 str, 24 cm
 • Matematyka - materiały pomocnicze dla kandydatów na studia na Polit.Śląskiej 166 str, 24 cm
 • Jubileuszy 11 zjazd ogrzewników polskich

  24.10.2015. 00:12