Lektury dodatkowe - symulacje szkoleniowe

Gorąco prosimy słuchaczy naszych szkoleń i symulacji menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie przedstawionych tu książek na szkolenie Mnemotechniczne Symulacje Menedżerskie W E-Learningu.

Budowa maszyn elektrycznych

Zastosowanie teorii grafów w rachunku ekonomicznym

Mechanizacja robót ładunkowych w transp.kolejowym.
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Eksploatacja konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych
Podręczne tablice matematyczne pięciocyf.
Pzegląd projektowania siłowni cieplnych
Ochrona nóg
Informatyka w planowaniu technicznym,przewozów kolejowych
Od czego zależy samopoczucie pracownika i jego psych.zdolności
Tablice stali zwykłej jakości
Styczniki energoelektryczne
Wielki słownik angielsko-polski O-Z II
Eksploatacja elektrowni parowych.
Elektrotechnika i elektronika
Geografia ekonomiczna kapitalistycznych krajów Europy.
Metodyka konstruowania maszyn
Magnetofon w pytaniach i odpowiedziach
Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz. Technika cyfrowa
Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie. Sporządzanie.
Dictionary of hydraulic machinery
Zmiana zawodu
Sieci komputerowe
Organizacja systemu informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie
Kodeks pracy z komentarzem./prot.nr 14- zamiany/
Życie systemów.
Basic Numerical Procedures
Angielsko-polski. Leksykon RACHUNKOWOŚCI
Strategie w biznesie
Elementy programowania w języku Pascal. Biblioteczka Metodyczna.Komputer w szkoldyskietka demonstracyjna. 62str.,23cm.
Prolog. Informatyka bez tajemnic. /1 dyskietka/. 217str.,23cm.
Praktyka funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm
Maszynoznawstwo Wyd XVI 470s,23cm
Rozrusznik w moim samochodzie 124 str., 20 cm
Technologia - sztukatorstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd. III 430 str., 20 cm
Geografia ekonomiczna świata Wyd.III 486 str., 24 cm
Technologia maszyn Wyd.IV Podręcznik dla technikum 357 str., 20 cm
Symulacje produkcyjne – podstawy teoretyczne
Tablice matematyczne,fizyczne,chemiczne i astronomiczne 191 str., 21 cm
Radiologia stomatologiczna i szczękowo- twarzowa 334 str., 26 cm
DOS nie tylko dla orłów także wersja6.22 245s 24cm
Botanika - T.1 Morfologia Wyd.II 343 str., 24 cm
Encykolpedja powszechna t 17 320s 23cm
Elementy technologii i konstrukcji mechanicznych 3 257s 24cm
Biologia Wyd.IV 505 str,30 cm
Komentarz do kodeksu cywilnego Księga druga Własność i inne prawa rzeczowe 421 str,24 cm
ISDN Cyfrowe sieci zintegrowane usługowo 253 str, 24 cm
Chemiczne metody analizy ilościowej Wyd.IV 464 str, 21 cm
Pomiary cieplne cz.2
Technologia chemiczna Wyd.VIII 468 str, 24 cm
Kształtowanie się ustroju III Rzeczypospolitej
Leksykon marketingu 336 str, 24 cm
Wstęp do inżynierii materiałowej wyd1
Słownik z rozmówkami niemiecko-polski polsko-niemiecki 444s 14cm
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.II Wyd.III 383 str, 20 cm
Słownik mitów i tradycji kultury 1360 str., 24 cm
Analiza i projektowanie obiektowe 266 str, 24 cm
Liniowe obwody mikrofalowe.Metody analizy i syntezy 259s 23cm
Windows 2000 - vademecum profesjonalisty 337 str, 24 cm
FrontPage 2002/XP PL -ćwiczenia praktyczne 108 str. 24 cm
Wielki słownik angielsko-polski A-N 692 str, 24 cm
Techniki analizy finansowej 639 str, 24 cm

13.12.2014. 00:03