Pomoc pieniężna na warsztaty zamknięte

Pracownicy ze współpracujących z nami stale organizacji zgłosili wnioski o dotacje i w porozumieniu z nami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Ogłaszamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Wielkopolski Fundusz Edukacyjny” na wyjazdowe Szkolenia Prezentacyjne środki otrzymały poniższe projekty:
 • Szkolenie Księgowych w przedsiębiorstwie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Szkolenie rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • "Cyfrowe okno na świat - szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki"
 • zoptymalizowana procedura produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych
 • zaawansowana procedura produkcji pap i gontów asfaltowych w Spółce Werner Janikowo.
 • opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i implementacja na nowoczesnej linii technologicznej.
 • opracowanie i wdrożenie procedury produkcji stopu ciężkiego – kompozytu wolframowego.
 • opracowanie i implementacja algorytmu do komputerowego wspomagania projektowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)
 • sporządzenie i uruchomienie wzorów dotyczących produkcji suchych mieszanek do torkretowania
 • sporządzenie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • sporządzenie wzoru przemysłowego pustaka akustycznego i implementacja go do produkcji
 • koncepcja e-usługowa automatyzująca i wspierająca procesy marketingowe i handlowe pomiędzy producentami, hurtownikami i detalistami
 • struktura mobilna Galeria Handlowa
 • unowocześnienie istniejącego programu B2B o dodatkowe moduły usprawniające współpracę Euroflorist z kwiaciarniami partnerskimi
 • system CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA
 • model wraz z biblioteką modułów dla modernizacyjnej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej
 • stworzenie portalu obsługi i analiz ofertowego rynku nieruchomości
 • wdrożenie modernizacyjnego modelu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce "3B" s.c.
 • implementacja nowoczesnych usług promowania oferty dla Singli i kojarzenia osób samotnych
 • wdrożenie planu rozwoju importu w przedsiębiorstwie MIROX
 • implementacja bezpłatnej platformy informacji turystycznej opartej o program hotspotów bluetooth i wi-fi, serwis na telefon komórkowy i serwis www.
 • wypracowanie nowoczesnego modelu wyszukiwania opartego na analizie języka naturalnego
 • stworzenie mobilnego projektu do zarządzania finansami oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS
 • stworzenie zdalnego serwisu branżowo-społecznosciowego dotyczącego podłogi z funkcjonalnością transparentyzacji rynku.
 • wypracowanie internetowego serwisu społeczności budowlanej -www.panelbudowlany.pl

  25.05.2016. 00:05