Moje Portfolio

Przez niemal osiem lat funkcjonowałam w firmie doradztwa personalnego jako rekruter. Przyjęłam do pracy w tym okresie naprawdę sporo osób. Dziś pracuję i postanowiłam założyć swoją osobistą działalność gospodarczą jako powiązany z firmą Training Projects wykładowca.

Zdobyłam bogate port folio złożone z wszechstronnych doświadczeń szkoleniowych w cyklach i programach rozwojowych w branżach produkcyjnych, medycznych oraz zaawansowanych technologii. Jako konsultant od około ośmiu lat opracowuję unikatowe szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuję się w problematyce kierowania wielowątkowych procesów oraz rozwoju wiodących pracowników w obszarze pracy w zespole.

Działam najchętniej metodami warsztatowymi: scenki, analizy problemowe, studia przypadku, jak również aktywności sportowe. Zajęcia chętnie wzmacniam sesjami e-learning.

Usługi doradcze i konsultingowe realizuję z dużą przyjemnością również w języku hiszpańskim.

Kobietom wieku nie przypominamy ale muszę w tym blogu wspomnieć iż jestem od niemal sześciu lat abiturientką Uniwersytetu Śląskiego kierunek ekonomia i zarządzanie. Ukończyłam także studia MBA o specjalności przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Treningi w większości organizuję we współpracy Training Projects.

Gdy mam wolny czas w weekendy uprawiam fitness i indoor cycling.

02.10.2014. 11:11