Gry edukacyjne

Od dwóch lat gry szkoleniowe to jedne z wiodących jak również najbardziej efektywnych form organizowania szkolen dla przedsiębiorstw. Efektywność zapamiętywania informacji z zastosowaniem tej formy nie da się porównać z żadną inną. Wiadomo że studia przypadków lub scenki to mniej więcej czterdzieści procent zapamiętanych informacji. Właśnie z tego powodu specjaliści działów kadrowych tak mocno cenią gry biznesowe.

Mam przyjemność być licencjonowanym instruktorem w zakresie poniższych symulacji:
- Gigantyczne Pieniądze – finanse ekonomiczne dla młodych pracowników departamentów handlowych.
- Big Supermarket Challenge – zarządzanie wydziałem projektowym.
- Foodball Games on The Great Comet – tworzenie relacji w pracy zespołowej.
- Letni zryw – feedback w jednostce biznesowej.
- Kurtyna i brawa – zostań celebrytą. Symulacja pracy mówcy.

02.10.2014. 11:11