Biblioteczka - gry biznesowe

Bardzo prosimy klientów naszych treningów i gier szkoleniowych dla kierowników produkcji o przeczytanie opublikowanych na tej stronie opracowań w ramach warsztatu Symulacje Menedżerskie.
Nadmieniamy przy tym, że następujaca lista zawiera materiały wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Państwa symulacji.
 • Budowanie Zachowań Przywódczych w Rosnącej Firmie, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Balzak
 • Poradnik galwanotechnika.
 • Poradnik magazyniera
 • Modelowanie symulacyjne w transporcie kolejowym
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Ciężka praca fizyczna
 • Za co płaci członek spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane
 • Elektrony i dziury w półprzewodnikachj
 • Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych
 • Turbogeneratory
 • Metody analizy ekonomicznej w przemyśle
 • Doświadczalna fizyka jądrowa.Fizyka cząstek
 • Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych
 • Matematyka część III EIT.
 • Człowiek i system ograniczenia działaniazespołowego
 • Podręczny słownik polsko-francuski z suplementem t.II.
 • Pracownia fotograficzna.
 • Poradnik majstra budowlanego
 • Obróbka i montaż części maszyn.Poradnik.
 • Poznaj swój komputer
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego.
 • Niezawodność urządzeń elektronicznych
 • Prawo reformy gospodarczej II etap.Zbiór przepisów Suplement
 • Poprawa izolacji cieplnej budynków mieszkalnych
 • Vademecum lekarza ogólnego
 • IBM PC dla każdego
 • Prawo wekslowe i czekowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe
 • Słownik polsko-rosyjski rosyjsko-polski dla biznesmenów
 • Rozmówki angielskie.
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym.Wyd.I. 311str.,23cm.
 • Elektrotechnika samochodowa w pytaniach i odpowiedziach.Wyd.I. 231str.,20cm.
 • Fizyka-krótki kurs Wyd.III 666str.24cm
 • Podstawy biochemii 352s,24cm
 • Podręcznik pierwszej pomocy Wyd.I 287 str., 20 cm
 • Encyklopedja powszechna t 3 320 str.,24 cm
 • Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm
 • Prawoznawstwo 193 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • 500 pytań testowych z fizyki dla szkół średnich i kandydatów na studia Wyd.V 133 str., 20 cm
 • Mechanika konstrukcji dla architektów Przykłady obliczeń 363 str., 24 cm
 • Poradnik majstra budowlanego Wyd.VI 752 str., 24 cm
 • Ćwiczenia z analizy matematycznej z zastosowaniem systemów obliczeń symbolicznych 242 str., 24 cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz 3 Wyd 19
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy Podręcznik dla technikum Wyd.V 238 str,20 cm
 • Pracownia elektryczna T.1
 • Technika wysokich napięć Wyd.III 329 str,24 cm
 • Leksykon wiedzy szkolnej 480 str, 24 cm
 • Pracujemy w Microsoft Windows 95 366 str, 24 cm
 • Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe icyfrowo-analogowe 467 str, 24 cm
 • Biznes Plan + dyskietka 214 str, 24 cm
 • Rachunek różniczkowy i całkowy t.1
 • Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza 320 str, 24 cm
 • Europejskie prawa socjalne T.I 255 str, 24 cm
 • Siedem kultur kapitalizmu 357 str, 24 cm
 • Historia wychowania T.I 406 str, 20 cm
 • Przewodnik elektryka 215s 24cm
 • AutoCAD 2000 wersja polska i angielska t.1 + D-37 595s 23cm
 • Nowa matura z matematyki 2000 292 str, 24 cm
 • Visual Basic 6 Księga eksperta D-98 904s 23cm
 • Metody doświadczalne fizyki ciała stałego.wyd.2 zm. i uzup. 505s 23cm
 • Fizyka T.I 352 str, 24 cm
 • Kryptografia w teorii i praktyce 437s 24cm

  28.08.2015. 00:11