Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr SHT/39 8 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Luksemburskiego Funduszu Oświatowego
Agenda dyskusja podczas seminarium obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:
 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Zamknięte Szkolenia Handlowe
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier - streszczenie
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006"- I raport cząstkowy
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską
  Fundusz zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opolski oraz m. Białystok
  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Opakowań "PAKPOL" S.A. , Kombinat Cementowo - Wapienniczy KUJAWY S.A., Motopartners - Mechanika Samochodowa Piotr Laszczak, UNI-TARPIN Spółka z o.o., Zakład Usług Antenowych ANTSERWIS Kazimierz Kociński, Henryk Czajkowski, Olenia Kordylewicz s.j. , "BUSINESS ONLINE SERVICES" , Biuro Plus "AS OFFICE" Stefan Krzanowski, E-BIZNES ZONE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Grupa "DESIGN" Dariusz Rezulak, Krodo - Tomasz Pactwa, PBI Portal Badań Internetowych, TOP S.A., KROMISS-BIS , SZWEDO GROUP Spółka Cywilna Leszek Szwedo Elżbieta Poźniak, Śliwka Jolanta "Dalia"
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  14.06.2015. 00:03