Materiały - gry strategiczne

Symulacje szkoleniowe w naszym programie dla technologów będą opierały się na poniższym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej książek przed wykładem Symulacje Biznesowe.
Przypominamy jednocześnie, iż następujaca lista zawiera książki wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza tworzonych przez Państwa gier.
 • Budowanie Umiejętności Menedżerskich w Konkurencyjnej Instytucji, Norbert Murań
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Dudeń
 • Przewodnik inż.elektryka t.4
 • Materiałoznawstwo
 • Turbogeneratory
 • Symulacje logistyczne – podstawy teoretyczne
 • Częstotliwościowe metody w teori Nieliniowych ukł. dynam.
 • Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 352s 23cm
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach /95.11.20/
 • Wstęp do informatyki w zarządzaniu
 • Elementy metarulgii i odlewnictwa
 • Słownik wyrazów obcych
 • Elektrotechnika teoretyczna t.II. Pole elektromagnetyczne
 • Układy nadawcze i odbiorcze dla krótkofalowców
 • Urządzenia i układy automatycznej regulacji
 • Historia dyplomacji polskiej tom III
 • Normy fizjologiczno - higieniczne w medycynie przemysłowej
 • Maszyny i napęd elektryczny.Prot.nr 102-zamiany
 • ABC reformy gospodarczej dla mistrzów
 • Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni
 • Połączenia odkształceniowe.
 • Rośliny ozdobne w mieszkaniu.
 • Rozwój gospodarczy a ochrona środowiska w krajach RWPG
 • Słownik terminów literackich Vademecum polonisty
 • Grzyby znane i mniej znane
 • Vademecum pediatrii
 • Or CAD UST
 • Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
 • American busness dictionary
 • Sztuka elektroniki część 1.
 • Praktyka pola elektroenergetycznego.Wyd.2 198str.,23cm.
 • Koprocesory 80287,80387 oraz i486. 180str.,20cm.
 • Statystyczna analiza wielowymiarowa 277 str.,19 cm
 • Prywatyzacja klucz do lepszego zarządzenia 355 str., 20 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego Tekst, Orzecznictwo, Piśmiennictwo 224 str., 21 cm
 • Teoria i praktyka identyfikacji procesówprzepływu ciepła. Prot.nr 130-zamiany 410s.,24cm
 • Norton Commander w. 4.0 81 str., 20 cm
 • Statystyka od podstaw Wyd.III 380 str., 24 cm
 • Gry technologiczne – podstawy teoretyczne
 • Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich Architektura i budownictwo Wyd.III 467 str., 25 cm
 • Nadprzewodnictwo 101s 24cm
 • S.O.S. DOS 249 str., 24 cm
 • Ocena i badanie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa 97 str., 24 cm
 • Psychologia ogólna Procesy percepcji Myślenie rozwiązywanie problemów Podejmowanie decyzji
 • Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych SP 5 AHT Wyd.II 271 str,29 cm
 • Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Matematyka w ekonomii Modele i metody wyd 1 Algebra elementarna cz 1
 • Nowoczesne przyrządy półprzewodnikowe w energoelekronice wyd 1
 • Zasady rachunkowości Wyd.III 178 str, 24 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 978 str, 20 cm
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.V 215 str, 20 cm
 • Zadania z wytrzymałości materiałów wyd2
 • Pomiary mocy i energii w układach elektroenergetycznych 185 str, 20 cm
 • Angielski z uśmiechem
 • Negocjowanie 185s 20cm
 • Chemia od A do Z - repetytorium 186 str, 21 cm
 • Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych 448 str, 24 cm
 • Analiza i projektowanie obiektowe 266 str, 24 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 19
 • Mikromaszyny elektryczne 187 str,24 sm
 • Dynamika maszyn roboczych.Podręczniki akademickie,mechanika. 362s 24cm
 • Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym D-185 232s 23cm
 • Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

  18.11.2016. 00:03