Pomoc pieniężna na szkolenia z zarządzania

Ogłaszamy że w ramach funduszu europejskiego „Zachodniopomorski Fundusz Edukacyjny” na dwudniowe Kursy Dla Mówców dofinansowanie nabywają poniższe projekty:
 • Projekt Szkolenia Analityków Finansowych w spółce Cersa
 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "uruchomienie innowacyjnych procedury produkcyjnych w przedsiębiorstwie WIPLAST SP. Z O.O. w oparciu o patenty firmy WINDMOLLER&HOLSCHER"
 • "Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu"
 • zoptymalizowana metodyka produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • nowoczesny serwis ekspercki nt. zarządzania i marketingu.
 • opracowanie i implementacja nowoczesnego systemu informatycznego B2B w Zakładzie Usług Konsultingowych Know How sp. z o. o. w Szczecinie
 • opracowanie i implementacja międzyuczelnianej platformy wymiany wiedzy iprofesor
 • sporządzenie i produkcyjne wdrożenie specjalistycznego szkła dla upraw szklarniowych.
 • sporządzenie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w procedury ciągłego odlewania stali
 • opracowanie oraz implementacja modernizacyjnego urządzenia - Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z projektem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • opracowanie/implementacja do produkcji nowoczesnego modelu elewacji i ogrodzeń klinkierowych
 • projekt wytworzenia cyfrowych usług umożliwiających podgląd na żywo przebiegu zawodów biegowych z wykorzystaniem procedury GPS, map interaktywnych oraz systemu kamer internetowych.
 • przygotowanie Wnioskodawcy do sprzedaży usług doradczych i finansowych za granicą.
 • proces Integracji Informatycznej ELMEGA
 • jako rozwiązania aktywnie wspierające sprzedaż.
 • wdrożenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów
 • opracowanie w Polsce Centrum Usług Wspólnych przez Intelenet European Services Sp. z o.o.
 • uruchomienie planu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie procesics-Pab Sp. z o.o.
 • implementacja planu rozwoju eksportu w Suntech S.A.
 • wdrożenie elektronicznego modelu B2B w firmie Cyborg Idea s.c.
 • stworzenie nowoczesnego procesu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • zbudowanie mobilnego modelu wspierającego beneficjentów w prowadzeniu i zarządzaniu planami dofinansowanymi ze środków UE.
 • stworzenie elektronicznego serwisu dla społeczności sportowców i dostawców usług sportowych
 • zbudowanie elektronicznego serwisu społecznościowego służącego do wymiany informacji i usług dotyczących sportów ekstremalnych.

  03.11.2016. 00:02