Środki Unijne na szkolenia zamknięte

Klienci ze współpracujących z nami stale firm wnioskowali o subwencje i w porozumieniu z nami przekazali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Ogłaszamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Wielkopolski Program Infrastrukturalny” na weekendowe Szkolenia Z Technik Sprzedaży środki otrzymały następujące projekty:
 • Program Szkoleniowy dot. Działu Utrzymania Ruchu w firmie Cersa
 • Szkolenia z zarządzania firmą szansą dla rozwoju spółki.
 • "Lepszy internet"
 • innowacyjna struktura mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • innowacyjny model Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
 • nowoczesny portal społecznościowo-informcyjny poświęcony modzie
 • opracowanie metodyki oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • opracowanie i implementacja procesu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • sporządzenie i wdrożenie metodyki wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • opracowanie i implementacja przemysłowych zastosowań innowacyjnych technologii laserowych
 • opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego modelu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • sporządzenie oraz wdrożenie oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • handlowymi
 • struktura technologiczna - modernizacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów mobilnych - Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • sporządzenie Wnioskodawcy do sprzedaży usług doradczych i finansowych za granicą.
 • proces automatyzacji procesów w spółce Profarm PS sp z o.o. oraz automatyzacji procesów pomiędzy spółką, a jej partnerami
 • proces wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
 • opracowanie nowoczesnego centrum usług wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości
 • wdrożenie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w Markomp
 • wdrożenie planu intensyfikacji eksportu w LUG Light Factory Sp. z o.o.
 • wdrożenie systemu informatycznego (B2B), usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z odbiorcami, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • wdrożenie autorskiej technologii zmierzającej do wprowadzenia nowego produktu odkuwki korbowodu
 • implementacja innowacji technologicznych i produktowych w firmie HYBRES z Rzeszowa
 • stworzenie elektronicznego biura rachunkowego E-księgowy
 • wypracowanie elektronicznego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.
 • zbudowanie internetowego serwisu monitorowania należności

  30.01.2017. 00:03